Bureau Wortel NL

Bureau Wortel is actief in Nederland, werkt samen met organisaties en bedrijven op het gebied van werkplezier verhoging. Door een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar gedrag, gevoel, kennis en omgeving en de praktische doelen en uitvoerbaarheid de boventoon voeren.

Bureau Wortel kan met u samen specifieke verbeteringen in de efficiëntie en organisatie van uw bedrijf opzetten, hiervoor kunt u een vrijblijvend gesprek aanvragen.

Daarnaast biedt Bureau Wortel een aantal trainingen en trajecten aan die specifiek aan uw bedrijf of organisatie aangepast worden:

  • Project en programma ondersteuning: ontwikkeling, design, implementatie, monitoring, coördinatie, evaluatie en management. Met speciale aandacht voor praktische, werkbare activiteiten en een transparant en realistisch budgetmanagement gekoppeld aan donorrichtlijnen.
  • Onderzoek; kwalitatief onderzoek naar communicatie strategieën, revisie van wet- en regelgeving op het gebied van implementatie, analyse en impactmeting zowel deskresearch en diverse participatieve methodes.
  • Coaching en Advies; begeleiding, onderzoek en advies vooral op het gebied van IMVO naleving, risico- analyses of Due Dilligence trajecten.
  • Training bewuste communicatie; voor meer efficiënte dialoog en versterking van communicatie technieken en strategieën.
  • Traject geweld@werkvloer voorkomen; samen praktisch en gedegen stappen maken om ongewenst gedrag op het werk te verminderen.
  • Training Balans en Werkplezier; voor meer enthousiaste en productieve werknemers en vergroting van werkplezier.