Expert consultant op arbeidsrecht binnen IMVO metallurgisch convenant

Vanaf maart 2017 is Bureau Wortel actief als onderhandelaar in het IMVO traject voor het Convenant metallurgische industrie. Een mooi initiatief van samenwerking voor een schone en transparante keten. Mijn rol was vooral een verbinder zijn tussen werknemer, werkgevers en overheid en daarnaast als onderhandelaar names CNV Internationaal om de arbeidsomstandigheden vanuit OESO richtlijnen in het convenant te vertegenwoordigen.

Op 28 mei 2019 hebben partijen samen het convenant getekend en de komende 5 jaar zal de focus voor mij liggen op de naleving, uitvoer en adviseren van de aangehaakte bedrijven om Due Dilligence zo goed mogelijk uit te voeren. Maar ook het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke projecten gericht op ketenverbetering, is onderdeel van mijn werk.

Maar wat houdt dit convenant nu in en wie doen mee?

Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden

https://www.imvoconvenanten.nl/metallurgisch?sc_lang=en

Soortgelijke multidisciplinaire trajecten en onderhandelingen in het vooruitzicht?

schroom dan niet en neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.