Training bewuste communicatie

Is er bij uw organisatie ook zo’n afstand tussen management en uitvoerend personeel?

Moet u in uw nieuwe projectgroep met allemaal onbekende mensen samenwerken, met verschillende doelen?

Moet u samenwerken met andere organisaties aan een gemeenschappelijk doel of doelgroep, maar met verschillende belangen?

Wilt u met anderen een lobby of beïnvloedingscampagne opzetten?

Wilt u de medewerking en eerlijke antwoorden tijdens een audit van het personeel en de medezeggenschap krijgen?

De beste resultaten kunnen worden gerealiseerd als mensen gemotiveerd zijn voor verandering, daarvoor moeten ze bewust zijn van elkaars doelen en met open vizier elkaar benaderen.hot.jpg

Sociale Dialoog is een van de manieren om dit te bereiken en het is HOT!

Normaal gesproken, als er iets warm is, moet je het zorgvuldig aanpakken, voorzorgsmaatregelen nemen en bereid zijn om risico te lopen.

Maar je kan ook als uitgangspunt met elkaar het samenwerkingskader bepalen. Dit kan door de training Bewuste Communicatie; Ontwikkeling van communicatie- en overtuigingsstrategieën voor sociale dialoog en samenwerking.

Deze training is gericht op samenwerking en communicatie, beïnvloeding, Lobby & Advocacy tussen verschillende partijen. Met een specifieke focus op de psychologie achter gedrag en binnen de onderlinge communicatie. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk doel en getraind op onderhandelen en samenwerken.

De training beoogt de fundamentele theoretische kennis en praktische communicatie- en overtuigingsvaardigheden van de deelnemers te versterken tijdens alle fasen van de ontwikkeling van de sociale dialoog. Communicatiestrategieën te ontwikkelen om vervolgens een succesvol project en dialoog te realiseren.

In deze training kijken we nauwkeuriger naar de communicatiepsychologie, zodat u de “gedwongen” sociale dialoog kunt verbeteren. Om de efficiëntie in samenwerking te verbeteren, meer inzicht te krijgen in wederzijdse doelen en een win-win situatie te creëren voor alle begunstigden. Vooral ook om samen te werken en elkaars waardevolle capaciteiten en competenties te herkennen.

Na deze training:
◾heeft u kennis over verschillende communicatiestijlen en overtuigingstechnieken, herkent u stijlen en technieken van de anderen, herkent u uw eigen stijl en technieken en beheerst u aanpassingsmogelijkheden van nieuwe stijlen en technieken.
◾heeft u probleemoplossingsvaardigheden opgedaan om de sociale dialoog tussen verschillende stakeholders te verbeteren.
◾kent u uw kracht en zwakte en ook in uw organisatie voor toekomstige dialoog.
◾kunt u Sociale Dialoog prioriteiten bepalen en uw eigen lobby / sociale dialoogstrategie ontwikkelen en mogelijke belanghebbenden / bondgenoten identificeren om uw doelen te bereiken.

Deze training kan worden gegeven als L & A training voor CSO’s, overheidsambtenaren, werkgevers en werknemers of sociale partners. Het kan deel uitmaken van een bestaande L & A training, afhankelijk van de training en het kan in de training worden opgenomen of als een specialisatie voor de basisopleiding gegeven worden.

Ook kan deze training onderdeel zijn van een andere training van informatievoorziening aan stakeholders, bijvoorbeeld: oprichting van een medezeggenschapsorgaan, opzetten participatie en bewustwording bij audits, werkgroep van tripartite structuren of strategische partnerschappen, etc.

Daarnaast kan deze training goed gebruikt worden in bedrijven en organisaties om de werknemers en leidinggevenden meer capabel te maken in communicatie en in de samenwerking.

Geïnteresseerd? Ik ben blij om meer inzichten te geven in hoe deze training voor u op maat gemaakt kan worden of opgenomen in de huidige trainingen!