Traject geweld@werkvloer voorkomen; een slimme en efficiënte business case

Wist u dat werknemers in Nederland die op de werkvloer worden lastiggevallen of gepest door hun collega’s of leidinggevende daardoor gemiddeld 7 dagen per jaar extra verzuimen van het werk? Geweld op de werkvloer in welke sector dan ook is een fikse kostenpost, in Nederland en elders op de wereld.

Onwenselijk en onethisch ondernemen is kostbaar

Geweld – een van de meest verborgen vormen van mensenrechtenschending – is een significant risico op de werkplek dat zich in diverse sectoren kan voordoen in allerlei bedrijven en organisaties, waaronder dat van u. Het komt vaker voor dan u denkt.

Het is ook een enorme kostenpost voor ondernemers. Denk aan kosten door ziekteverzuim, een lagere productiviteit van werknemers, een snel verloop van werknemers, kosten voor werving en training van nieuw personeel en weinig betrokkenheid bij uw bedrijf. En wat te denken van reputatieschade, weglopende klanten en mogelijk juridische procedures?

Wat betekent dat: geweld op de werkvloer?

Geweld op de werkvloer heeft betrekking op fysiek, psychologisch of seksueel ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Het kan variëren van intimidatie, ongewenste voorstellen, beledigende grappen tot discriminatie, maar het kan ook gaan om mishandeling of werknemers dwingen tot bepaalde (seksuele) handelingen.

In feite is het elk gedrag wat door het slachtoffer als grensoverschrijdend gedrag wordt gezien. Of de dader het nu ‘als een grapje’ had bedoeld, het als ‘normaal’ wordt gezien bij de lokale bevolking of dat het voortkomt uit kwade opzet.

Hoe zit dat bij U?

Om Nederlandse mkb-bedrijven te helpen op dit vlak schreef ik voor CNV Internationaal in samenwerking met Partnering for Social Impact en in opdracht van RVO.nl de gids Violence @Work. A guide for SMEs to prevent violence in the workplace (pdf). Deze gids informeert u als ondernemer over de kenmerken van geweld op de werkplek, en de oorzaken en effecten daarvan.

De gids biedt tips om geweld op het werk op een effectieve manier aan te pakken en te ontmoedigen. En ook om geweld op de werkvloer aan te kaarten bij leveranciers en bedrijven met wie u samenwerkt. Als ondernemer maakt u elke dag een keuze. Ook de keuze voor een positieve werkomgeving waar geweld niet wordt geduld.

Als u als onderneming graag een uitgebreide Risico inventarisatie wilt, met daarbij een stappenplan gericht op u specifieke situatie, dan zijn wij gespecialiseerd in dit onderwerp.

Meer informatie

Wilt u ook de slag gaan met dit onderwerp, maar weet u nog niet precies welke stappen u wilt zetten? Download dan Violence @Work (pdf) en lees meer over arbeidsomstandigheden. Vraag vrijblijvend een gesprek aan om te kijken hoe wij met u aan de slag kunnen gaan om geweld en ongewenst gedrag van de werkvloer te verminderen.