Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Mijn levenslied van Ramses Shaffy

Als kind onbezonnen ZING en dans je door je leven, als je een fijne kindertijd is gegeven. Soms is deze onbezonnenheid al snel weg, ik werk om kinderen een kindertijd te geven.

In mijn jeugd heb ik geleerd om voor mezelf op te komen, soms VECHT je tegen iemand; ik vocht met woorden, tegen onrecht, tegen oneerlijke verdeling en tegen die mensen die anderen misbruikten. Nu vecht ik nog tegen ongelijkheid; voor gender gelijkheid, tegen discriminatie en geweld.

HUILen, een teken van kracht en emotie, een manier om spanning los te laten en te laten zien dat je mens bent. Huilen van kwaadheid en huilen van verdriet, maar ik heb ook gehuild van het lachen! Ik huil soms om wat we elkaar aandoen, door erom te huilen deel je de pijn. Daarnaast pak ik de kansen om ook werkelijk een verschil te maken, zodat we de pijn en het verdriet voor anderen kunnen verminderen.

Ik denk dat de wereld soms wat beter zou zijn als we onze gevoelens niet naar binnen zouden stoppen, LEEF! Leef in dit moment, bewust aanwezig bij alles wat je doet en vooral in verbinding met de ander. want dan kan je samen mooie dingen creëren!

Ook ik BID, naar die hogere macht welke dat ook voor je is, om het onrecht weg te halen en om mij de kracht te geven om eraan bij te dragen. Die kracht heb ik zeker gekregen, ik heb de grootste tegenstanders wel getrotseerd omdat ze zich misdroegen. Nooit heb ik hiermee een klap opgelopen, doordat ik ook steeds ook de persoon zag achter het gedrag met zijn/haar belangen. Hierin ligt vaak de oplossing.

LACH! Humor relativeert en maakt gelukshormonen aan, dus lach tot je huilt en neem jezelf niet te serieus. Een glimlach geeft begrip, troost en vooral ook een verbinding tussen mensen.  Zeker in mijn werk waarbij de gemoederen soms hoog oplopen, waarbij de belangen grote impact hebben, blijf lachen.

En toen kwam werk, werken voor de vakbond, en ineens snapte ik dit lied nog meer, voelde ik het belang van WERK. In het werk bij de vakbond, in Nederland en internationaal besefte ik dat werk je toekomst kan bieden en daarom zo essentieel is voor je bestaan. Soms moet je dan vechten voor je bestaan, huilen om de omstandigheden en bidden voor je toekomst…..

En ik BEWONDER de mensen die op mijn pad zijn gekomen. De mens is een bijzonder eigenzinnig en veerkrachtig schepsel. Dus als je net als mij de mens bewonderd en ze tot een hoger doel wilt brengen. Wilt helpen om grote dromen te dromen en te bereiken, laten we dan samen kijken hoe we dat kunnen bereiken.

Ik ben een expert in het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en verandertrajecten op het gebied van Human Resources en werkplezier, waarbij ik de uniciteit en zelfredzaamheid als een groot goed zie.

 

Marieke de Vries- den Hollander heeft 12 jaar ervaring op het gebied van werk en inkomen, gezondheidszorg en belangenbehartiging: ze heeft mensen begeleid in ontwikkeling; mensen ondersteund met psychosociale klachten, bij discriminatie en rechtsongelijkheid; enthousiasmeert en activeert- brengt mensen samen; ontwikkelde onderzoek en beleid voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en verandertrajecten; adviseert en onderhandeld met werkgevers en overheidsorganisaties voor beleidsbeïnvloeding; organiseert workshops en training op het gebied van communicatie en dialoog, empowerment, tegengaan van discriminatie en geweld op de werkvloer, work-lifebalans en gedragsbeïnvloeding; houdt van efficiëntie en kostenbesparingen door middel van creatief en economisch nadenken.

IMG_0342